ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та ознайомившись на сайті Релігійної громади Церкви Адвентистів сьомого дня у м. Львові (далі – Бенефіціара) в мережі Інтернет за адресою: https://lembergasd.online з добровільною пожертвою для реконструкції молитовного будинку у м. Львові.


Персоніфіковані дані Бенефіціара:

Релігійна громада Церкви Адвентистів сьомого дня у м.Львів

Адрес: 79041, Україна, м. Львів, вул. Багряного, 38

код ЄДРПОУ – 38457658

№ рахунку: 26009053758877 в АО КБ «ПРИВАТБАНК»

IBAN:UA203253210000026009053758877

ЄДРПОУ: 38457658 МФО: 325321

Найменування: ЦЕРКВА АСД

Тел. +38 (093) 399-58-98, тел: +38 (032) 295-58-17

email: lembergasd@gmail.com


1.1. Благодійник добровільно жертвує (безкорисливо передає) Бенефіціару у власність грошові кошти (далі – Пожертва) у розмірі визначеному на власний розсуд, а Бенефіціар приймає Пожертву та зобов’язується використати її для реконструкції молитовного будинку у м. Львові.

1.2. Сторонами погоджено, що Бенефіціар не обмеженеий будь-якими строками з моменту отримання чи конкретними способами використання Пожертви, тому Бенефіціар має право самостійно визначати строки та конкретний порядок використання Пожертви, в межах цілей, визначених п.1.1 цього Договору.

1.3. Перерахування Пожертви здійснюється Благодійником в безготівковому порядку, шляхом перерахування коштів на рахунок Бенефіціара вказаний у цьому Договорі.

1.4. Право власності на Пожертву виникає у Бенефіціара з моменту надходження її на рахунок Бенефіціара.

1.5. Бенефіціар є релігійною організацією в розумінні Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

1.6. Пожертвою визнається безоплатна передача Благодійником коштів на власний розсуд у власність Бенефіціара, що у свою чергу вважається фінансовим пожертвуванням в розумінні Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

1.7. У разі, якщо фактична сума Пожертви є вищою ніж потреби Бенефіціара, надлишок коштів спрямовується на реалізацію інших програм, цілей Бенефіціара. Благодійник після здійснення Пожертви немає права вимагати повернути йому Пожертву та здійснювати контроль, щодо використання Пожертви Бенефіціаром.


Увага! Погодившись з цим Договором приєднанням (акцептувавши його), Благодійник засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі. Благодійник підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством.


БЕНЕФІЦІАР

Релігійна громада Церкви Адвентистів сьомого дня у м.Львів

Адрес: 79041, Україна, м. Львів, вул. Багряного, 38

код ЄДРПОУ – 38457658

№ рахунку: 26009053758877 в АО КБ «ПРИВАТБАНК»

IBAN:UA203253210000026009053758877

ЄДРПОУ: 38457658 МФО: 32579

Найменування: ЦЕРКВА АСД

Призначення платежу: Добровільні пожертви

Тел. +38 (093) 399-58-98, тел: +38 (032) 295-58-17

email: lembergasd@gmail.com


Об'єднавшись, зможемо більше!